อัปเกรดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการใช้ AI

ทราบหรือไม่ว่า AI ไม่ได้เป็นตัวช่วยแค่เรื่องการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำไปใช้สร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ ในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร หรือแม้แต่สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจ แต่จะนำ AI ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง มาเริ่มต้นศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณกัน!

การใช้ AI เพื่อลดต้นทุน - เพิ่มกำไร

ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ก่อนจะไปถึงมือผู้บริโภคล้วนแต่มีขั้นตอนและกระบวนการมากมายที่ซับซ้อน บางครั้งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น การนำระบบ AI มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ          อาจจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้คุณได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1) ใช้ระบบ AI เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ความผิดพลาดจากมนุษย์ในการทำงานเป็นเรื่องธรรมชาติและพบเจอได้เป็นปกติ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจจะทำให้กระบวนการทำงานเสียเวลาหรือเกิดต้นทุนเพิ่มขึ้นได้ การจะเริ่มใช้ AI เพื่อลดต้นทุนอย่างง่าย ๆ  คือการนำ AI ที่เป็นระบบอัตโนมัติมาใช้ เช่น การป้อนข้อมูลอัตโนมัติ การจัดเรียงข้อมูล หรือระบบงานที่ใช้ข้อมูลซ้ำ ๆ มีการเรียกดูหรือสอบถามบ่อย ซึ่งบางครั้งคนทำงานอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  ข้อดีของการใช้ AI มาทำงานแทนในส่วนนี้คือช่วยสนับสนุนให้พนักงานสามารถทุ่มเทกับงานที่สำคัญกว่าได้ เนื่องจากระบบ AI สามารถทำงานได้ตลอดเวลาและมีความผิดพลาดน้อย  นอกจากนั้นความถูกต้องแม่นยำที่เพิ่มขึ้นจะมีผลให้กระบวนการทำงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับผลิตภัณฑ์และบริการอีกด้วย

2) ปรับปรุงผลผลิต ด้วยการตรวจสอบจากภาพรวม

พลังการประมวลผลของ AI ไม่เพียงช่วยให้การทำงานเป็นไปได้โดยอัตโนมัติ แต่ยังมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาในการควบคุมระบบลงได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่น ๆ  โดยการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์ เช่น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก นำระบบ AI มาช่วยลดปัญหากระดาษที่เหลือทิ้ง จากการเก็บข้อมูลการใช้กระดาษทั้งหมด แยกเป็นชุดข้อมูลการใช้กระดาษแบบต่าง ๆ รวบรวมเป็นข้อมูลสอน AI คัดแยกกระดาษแต่ละแบบ ซึ่งช่วยให้การทำงานราบรื่นและลดต้นทุนด้านการดูแลรักษาเครื่องจักร เนื่องจากทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดการเสียหายหรือเสื่อมสภาพน้อยลง

3) วางแผนและวิเคราะห์ด้วยระบบที่ชาญฉลาด

AI เป็นเทคโนโลยีที่เลียนแบบการทำงานจากสมองของคนเรา ซึ่งมีทั้งการเรียนรู้และประมวลผลตลอดเวลา การใช้ AI จึงสามารถลดต้นทุน และเพิ่มกำไรได้ด้วยการแสดงข้อมูลอัตโนมัติที่ทำให้มนุษย์อย่างพวกเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดย AI จะเรียนรู้ข้อมูลจาก Big Data ที่มนุษย์ป้อนข้อมูลและสอนให้ จนสามารถคาดการณ์แนวโน้มและวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีแก้ไขและแนวทางที่น่าสนใจ ไปจนถึงเชื่อมโยงผลที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ การนำ AI มาใช้ในรูปแบบนี้มีประโยชน์ทั้งในด้านการตลาด การบริการ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าและเพิ่มกำไรได้มากขึ้น

การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย AI

นอกจากการนำ AI มาใช้กับธุรกิจจะให้ประโยชน์ในเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรแล้ว ยังอาจช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้เข้าสู่องค์กรของคุณได้ด้วย เช่น

  • อ่านใจกลุ่มเป้าหมาย

อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า AI เปรียบเสมือนสมองที่สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data นำมาสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือพันธมิตรคู่ค้าที่กำลังสนใจ ผลิตภัณฑ์ของคุณก็ตาม ถึงแม้ข้อมูลจะรวบรวมมาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้น แต่ AI จะสามารถวิเคราะห์โดยใส่ตัวแปรใหม่ ๆ เข้าไปได้ เป็นการจำลองสถานการณ์รูปแบบต่าง ๆ ขึ้นมา เหมือนการอ่านใจกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เรารู้ความต้องการได้กว้างมากขึ้น และสามารถวางแผนจนสร้างโอกาสประสบความสำเร็จได้

  • เสนอทางเลือกเพื่อดึงส่วนแบ่งในตลาด

ต่อยอดจากการอ่านใจกลุ่มเป้าหมาย เราสามารถหาโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น ด้วยการใช้ AI เพื่อเสนอทางเลือก หลังจากที่ระบบประมวลข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น อายุ ความชอบ รายได้ ฯลฯ ก็อาจจะเจอวิธีดึงส่วนแบ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ง่ายขึ้น การเจาะกลุ่มตลาดที่มีขนาดเล็กลงมา แต่เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าของเรา ทำให้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น โดยอาจสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึงการนำเสนอสินค้าแบบเจาะจงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจมากขึ้น  นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลนี้ต่อยอดไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเรา ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกจากที่ AI วิเคราะห์ได้ มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ ในกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า ให้มาสนใจและมีโอกาสสนับสนุนเราในอนาคตได้

การแข่งขันในโลกธุรกิจสมัยนี้ ไม่เพียงต้องรู้จักตลาด รู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แต่ยังต้องรู้ลึกไปถึง Insight จากกระบวนการทำงานของคุณและกลุ่มเป้าหมายด้วย เพราะยิ่งรู้จักมากเท่าไหร่ ยิ่งปิดจุดด้อย และเพิ่มจุดเด่นมาดึงกำไรเข้าสู่องค์กรของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น การเก็บข้อมูลจนเป็น Big Data และการใช้ระบบอัจฉริยะ AI จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจในปัจจุบันไม่ควรพลาด! อย่ารอช้าที่จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของ AI มาเติมความรู้ในเรื่องนี้ผ่านการเรียนแบบออนไลน์ไปกับเรา เรียนง่าย ได้ใบประกาศนียบัตร คลิกลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ https://learn-ai.in.th/register

Reference :